Om oss

Vegetopia skal være et fristed der etisk bevisste forbrukere kan finne det meste de trenger - samlet på ett sted. Gjennom sin drift skal butikken gjøre hverdagen enklere for kundene, samt bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Alle varer skal være veganske, og så godt det lar seg gjøre økologiske, rettferdige og bedre for både mennesker og natur.

Navnevalg
Navnet Vegetopia er sammensatt av vege, en forkorting som kan assosieres med vegetasjon, grønnsak (vegetable), vegetarisk/vegetabilsk, og topia, fra ordet utopia. Utopia kan forstås som drømmeverden eller en ideell verden; den form for samfunn et individ eller en gruppe lengter etter, eller forsøker å virkeliggjøre. Slik kan navnet Vegetopia tolkens som “grønn drømmeverden”.

Visjon: “En bedre verden - for alle”
Min visjon er at om vi bryr oss og står sammen, kan vi skape en bedre verden for mennesker, dyr og natur. Vi kan ta vare på hverandre og jorda vi lever på, og alle kan gjøre en forskjell. Hvis vi blir bevisste på at varene vi kjøper har en kostnad utover prisen i kroner og øre, har vi kommet langt. Hvert produkt har en historie, og har ulik belastning på mennesker, dyr og miljø i sitt kretsløp, fra produksjon til det kastes. 

Hvis vi kjøper etiske kvalitetsprodukter og slutter å kjøpe billige varer vi egentlig ikke trenger, vil det utgjøre en vesentlig forskjell for jorda vår, og ikke minst for vår egen helse. Vi vil få et ryddigere hjem, med trygge og gode produkter som kan vare i mange år, og dermed kan vi også spare penger i lengden, selv om produktene er noe dyrere.

Det kan også gjøre noe med hvordan vi føler oss innvendig. Det å vite at du er med på å bidra til noe positivt, mindre bruk og kast, mindre plast i naturen, bedre levevilkår for de som lager produktene, mindre lidelse for dyr, mindre kontakt med giftige stoffer og så videre.

Jeg har en drøm om at dyrene og naturen en gang får rettigheter og beskyttelse på linje med menneskene, og at de tas hensyn til i alt menneskene foretar seg. 

Alle valgene vi gjør får konsekvenser og påvirker andre enn oss selv. Tenk for eks på plastproblemet vi i dag står ovenfor. Utslipp av giftige stoffer og mikroplast fra våre hjem ender opp naturen og kan til og med ende opp i maten vi spiser! Så kan vi velge om vi vil være en del av problemet eller en del av løsningen ;)

Logo
Logoen viser et "helikopterfrø" fra lønnetreet. Et frø er noe man kan så og som kan vokse til noe stort. Det kan også spres ganske langt, spesielt dette frøet er spesielt designet for det. I tillegg minner formen på frøet om en V, for vegansk, vegetabilsk, vegetasjon og kanskje også et grønt hjerte. Så vi håper å så mange grønne frø i den norske befolkningen slik at flere vil bry seg om hva vi gjør med jorda, miljøet og dyrene, og leve i harmoni med naturen istedet for å ødelegge og fortrenge den fortrenge den for komersielle og praktiske interesser.