Den store insektdøden

Publiser av Reidun Enge den

Våren har kommet og markene er gule av løvetann, men har du lagt merke til hvor lite bier det er å se ute? Da jeg var liten husker jeg at vi såg bier, veps og humler overalt i veikanten, og ofte også sommerfugler. Men nå for tiden er vi heldige om vi ser en eneste bie ute på tur. En ny global rapport viser at insektene er i fare, og kan i stor grad være borte om 100 år hvis utviklingen fortsetter slik som i dag. Hvorfor har det blitt slik, og hva kan vi gjøre for å snu utviklingen?

Rapporten mener store landbruksarealer med monokultur er den værste synderen, tett etterfulgt av sprøyting. Økt bebyggelse, både av boliger og industri gjør også krav på areal (som før var uberørt utmark). I en stressende hverdag har vi mindre tid og interesse av frukttrær, bærbusker og blomsterbed, da det krever vedlikehold (tid og penger). Uteområdene ønskes ofte så lettstelte og så vedlikeholdsfrie som mulig. I tillegg kan klimaendringene være utfordrende for planter og insekter, slik som ustabile og ekstreme temperaturer.

Insektene er en viktig brikke i økosystemet, og vi er avhengige av dem for å overleve. De pollinerer en rekke planter, slik som frukt, bær og grønnsaker. I tillegg er de med på å resirkulere organisk materiale, og de er mat for fugler og andre dyr.

40% av insektartene opplever i dag en tilbakegang, og den totale mengden insekter har falt med 2,5% årlig de siste tiårene.

Selv om Norge ligger bedre an enn andre land på grunn av mindre dyrket mark, mindre stordrift med monokultur og strengere regler for sprøyting, opplever vi insektdøden også her. Det kan komme av at de unge generasjonene har mindre tid, kunnskap og interesse for hagearbeid. De romantiske blomstrete hagene er ikke "in" lengre, og de fleste velger vedlikeholdsfrie hager med mye grus, stein og vintergrønne planter. For å holde på et minimalistisk uttrykk velger mange også å sprøyte "ugress" og villblomster som ikke passer med det moderne uttrykket, istedet for mer tidkrevende gammeldags luking. Bygging av nye boliger, veinett, industri og moderne hageanlegg legger beslag på stadig flere blomstermarker, heier og utmark, og grøftekantene sprøytes eller gruses for å spare kommunen for penger på klipping og vedlikehold.

En alternativ forklaring på innsektdøden:
Mange mener den største grunnen til innsektdøden er stråling fra trådløse nettverk. I Norge har ikke dette blitt forsket tilstrekkelig på, og nå er også 5G nettverket under planlegging. I andre land som Sverige, Sveits og Frankrike er man mer skeptiske til Wifi og 5G. Sveits vil avvente med 5G mens de venter på en myndighetsrapport om effekten det kan få på helse og miljø. I Frankrike er trådløse sendere forbudt i barnehager der det er barn under 3 år, da de frykter det kan påvirke utviklingen av nervesystemet. I tillegg har de totalt mobilforbud på barne- og ungdomsskolen, og de trådløse sendere der skal slås av når de ikke er i bruk.

I følge et leserinnlegg i Tønsberg blad skrev stråleskyddstiftelsen i Sverige, i mai 2018, om hvordan forskning viser at mikrobølget stråling og 5G utgjør en trussel for insekter, fugler og planter. En EU-finansiert granskning av tilgjengelig forskning på feltet, viser at elektromagnetisk stråling fra blant annet fra WiFi, 2G, 3G, 4G kan skade insektene sin orienteringssans og reproduksjonsevne. På samme måte skal det være påvist at strålingen påvirker fuglenes orienteringsevne (alvorlig for trekkfuglene) og hemme veksten til planter.

Hva kan DU gjøre?
Jorden trives best med et stort mangfold av planter og dyr, og jeg tror vi alle ville følt oss ensomme uten biesurr, måkeskrik og gresshoppesang. Vi er ikke alene på denne planeten, og vi er alle avhengige av hverandre. Så la oss tenke litt på insektene neste gang vi anlegger en hage, eller vurderer om det er på tide å klippe gresset. Og kanskje det er på tide å bli mer skeptisk til tråløst nettverk og mobildata?

Tiltak du kan gjøre hjemme:

 • Plant naturgress med innslag av hvitkløver og lignende
 • Ikke klipp gresset for ofte, og la gjerne noe stå igjen til biene og humlene
 • La det vokse ville blomster I hagen din
 • Kjøp økologisk frukt og grønt, og gjerne kortreist
 • La det være litt rot I hagen din, som kvisthauger og råtne stubber
 • Plant slik at du alltid har blomster som blomstrer gjennom hele sesongen
 • Lag eller kjøp insektshotell, humlekasse,
 • Plant blomstereng, frukttrær og bærbusker
 • Unngå giftige sprøytemidler I hagen
 • Minimer bruk av utelys
 • Vær naturlig skeptisk til Wifi og mobildata. Legg kabler om du har mulighet, og begrens unødvendig bruk av mobildata.

Kommenter gjerne under om du har flere forslag :)


Del dette innlegget← Eldre innlegg Nyere innlegg →


0 kommentarer

Skriv en kommentar

Kommentarer må bli godkjent før de blir publisert.